Introductie

Nederlands Verluchters- en Calligrafengilde

Het Nederlands Verluchters- en Calligrafengilde is opgericht op 17 maart 1985.
De vereniging houdt zich bezig met zowel de kunst van het calligraferen als de kunst van het verluchten, met als basis de middeleeuwse tradities.

Het Gilde heeft tot doel:

  1. het zich volgens middeleeuwse tradities bezig houden met zowel de kunst van het verluchten als de kunst van het calligraferen.
  2. het vergroten van de vakbekwaamheid van de bij het Gilde aangesloten leden.
  3. het erkend krijgen als vorm van toegepaste kunst van zowel de verluchting als de calligrafie.

Het Gilde tracht dit te bereiken door het geven van lessen, adviezen en het uitwisselen van ervaringen tussen de leden onderling, onder andere door het uitgeven van een tijdschrift.
Het stelt zich garant voor de vakbekwaamheid van de bij het Gilde aangesloten leden en behartigt hun kunstzinnige belangen.

Hoewel het Gilde traditioneel werkt, heeft het zeker ook open oog, belangstelling en bewondering voor de hedendaagse vrije calligrafie. De tijd en ontwikkelingen staan immers niet stil. Een en ander blijkt uit het feit dat wij ook een mooie facebook pagina hebben. Klik op het logo om de meest recente nieuwtjes te bekijken.