Werkdagen

Werkdagen N.V.C. Nederlands Verluchters en Kalligrafengilde 2019

Hoofddorp: Graan Voor Visch 14302, 3132 VJ
*
  19 januari                  Anneke Brugman                       Letters branden in hout
    16 februari               Anneke Brugman                       Schrijven op porselein
*    9 november             Anneke Brugman                       Schrijven op textiel

Hoofddorp: Graan Voor Visch 14302, 3132 VJ
    16 maart                    Ineke van der Meulen              Verluchten
    13 april                      Ineke van der Meulen              Verluchten
    18 mei                        Ineke van der Meulen              Verluchten
    14 september             Ineke van der Meulen              Verluchten
    19 oktober                 Ineke van der Meulen              Verluchten

Ermelo: Leuvenumseweg 66, 3852 AS
    26 januari                   Anneke Brugman                     Vrije Unciaal
*  23 februari                 Anneke Brugman                     Letters in glas
    23 maart                     Anneke Brugman                     Knoopwerk/half unciaal
*  20 april                        Anneke Brugman                     Letters branden in hout
    25 mei                         Anneke Brugman                     Karolingische Minuskel
    28 september              Anneke Brugman                     Schrijven op porselein
    26 oktober                  Anneke Brugman                      Rustica
*  16 november                Anneke Brugman                      Schrijven op textiel

Ermelo: Leuvenumseweg 66, 3852 AS
     9 februari                  Ineke van der Meulen              Middeleeuws Verluchten
     6 april                        Ineke van der Meulen              Middeleeuws Verluchten
     7 september              Ineke van der Meulen              Middeleeuws Verluchten
     2 november                Ineke van der Meulen              Middeleeuws Verluchten                  

Wilt u deelnemen aan ιιn van onze werkdagen in Hoofddorp of Ermelo vink deze dan aan voor de datum bij de desbetreffende werkdag. Stuur of mail naar Anneke Brugman dit formulier en u bent verzekerd van deelname. Het adres is: Anneke brugman, Fuutstraat 26, 1121 BN Landsmeer of mail naar a.brugman12@upcmail.nl Bellen kan ook naar 020-4823766

Bij onvoldoende deelname gaat de werkdag niet door, u krijgt daar vroegtijdig bericht van. Met ingang van 2018 bedragen de kosten € 25,= voor gildebroeders en abonnees. Overige deelnemers betalen € 30,=. Betaling dient te geschieden via giro 46.43.323 N.V.C. onder vermelding van de werkdag en datum.

Indien u zich heeft ingeschreven en 15 dagen voor aanvang van de werkdag moet afzeggen, dan kan dit kosteloos. Na deze termijn zult u bij afzegging €3,50 administratiekosten aan het Gilde verschuldigd zijn.

De werkdagen in Hoofddorp en Ermelo waarbij op porselein/hout/textiel/glas wordt, wordt een kleine vergoeding per deelnemer gerekend. Af te rekenen op de werkdag.

De 7e Midweek Herfststage in Groesbeek is van 21 - 25 oktober 2019.
Met Anneke Brugman als docente gaan we oefenen met het Insulair schrift, de Unciaal en de Keltische Knoop. Dus Ierland, in schrift en afbeelding en dit in historisch perspectief. U krijgt dan ook de achtergrond informatie op schrift voor deze werkweek als naslagwerk. De cursus is toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden.

Wilt u meer te weten komen over de accommodatie dan kunt u kijken op www.cantecleergroepsaccomodatie.nl.

Opgaveformulier herfststage N.V.C.

Hierbij geef ik mij op voor de herfststage van het N.V.C. van 21 - 25 oktober 2019.

Naam: …………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………

PC en Woonplaats: ……………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………..

Dieet/wens: ……………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………….

Inschrijfdatum: …………………………………………………..

Het bedrag van € 410,00 is voor de herfststage, inclusief verblijf en eten.

De aanbetaling van € 100,00 dient voor 1 augustus 2019 overgemaakt worden waarna de inschrijving definitief is. Graag dit geld direct overmaken naar rekeningnummer: IBAN: NL21INGB0004643323 t.n.v. N.V.C. te Amsterdam o.v.v.

‘Herfststage 2019’. De overige € 310,00 overmaken vσσr 1 september 2019.
Bij meerdere aanmeldingen kunt u op een reservelijst geplaatst worden. U wordt hierover uiteraard geοnformeerd.

Opgaveformulier sturen naar:

Anneke Brugman, Fuutstraat 26, 1121 BN LANDSMEER.
020-4823766 e-mail: a.brugman12@upcmail.nl
Dieetwensen mailen naar: kirstensnijders14@gmail.nl
Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

U krijgt na 1 september een lijst met alle benodigdheden toegestuurd.