Werkdagen

Werkdagen N.V.C. Nederlands Verluchters en Kalligrafengilde 2018

Hoofddorp: Graan Voor Visch 14302, 3132 VJ
0 15 september              Ineke van der Meulen            Verluchten
0 13 oktober                  Ineke van der Meulen             Verluchten
0 10 november               Anneke Brugman                     Spitse Pen

Ermelo: Leuvenumseweg 66, 3852 AS
0 29 september             Anneke Brugman                     Unciaal
0 20 oktober                 Anneke Brugman                     Spitse Pen
0 17 november               Anneke Brugman                     Insulaire halfunciaal

Ermelo: Middeleeuws Verluchten, Leuvenumseweg 66, 3852 AS
0 8 september               Ineke van der Meulen
0 3 november                 Ineke van der Meulen
 

Wilt u deelnemen aan ιιn van onze werkdagen in Hoofddorp of Ermelo vink deze dan aan voor de datum bij de desbetreffende werkdag. Stuur of mail naar Anneke Brugman dit formulier en u bent verzekerd van deelname. Het adres is: Anneke brugman, Fuutstraat 26, 1121 BN Landsmeer of mail naar a.brugman12@upcmail.nl Bellen kan ook naar 020-4823766

Bij onvoldoende deelname gaat de werkdag niet door, u krijgt daar vroegtijdig bericht van. Met ingang van 2018 bedragen de kosten € 25,= voor gildebroeders en abonnees. Overige deelnemers betalen € 30,=. Betaling dient te geschieden via giro 46.43.323 N.V.C. onder vermelding van de werkdag en datum.

Indien u zich heeft ingeschreven en 15 dagen voor aanvang van de werkdag moet afzeggen, dan kan dit kosteloos. Na deze termijn zult u bij afzegging €3,50 administratiekosten aan het Gilde verschuldigd zijn.

De 6e Midweek Herfststage in Groesbeek is van 22 - 26 oktober 2018.
Met Anneke Brugman als docente gaan we oefenen met het Insulair schrift, de Unciaal en de Keltische Knoop. Dus Ierland, in schrift en afbeelding en dit in historisch perspectief. U krijgt dan ook de achtergrond informatie op schrift voor deze werkweek als naslagwerk. De cursus is toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden.

Wilt u meer te weten komen over de accommodatie dan kunt u kijken op www.cantecleergroepsaccomodatie.nl.

Opgaveformulier herfststage N.V.C.

Hierbij geef ik mij op voor de herfststage van het N.V.C. van 22 - 26 oktober 2018.

Naam: …………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………

PC en Woonplaats: ……………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………………………

E-mailadres: ……………………………………………………………..

Dieet/wens: ……………………………………………………………

Handtekening: ………………………………………………………….

Inschrijfdatum: …………………………………………………..

Het bedrag van € 410,00 is voor de herfststage, inclusief verblijf en eten.

De aanbetaling van € 100,00 dient voor 1 augustus 2018 overgemaakt worden waarna de inschrijving definitief is. Graag dit geld direct overmaken naar rekeningnummer: IBAN: NL21INGB0004643323 t.n.v. N.V.C. te Amsterdam o.v.v.

‘Herfststage 2018’. De overige € 310,00 overmaken vσσr 1 september 2018.
Bij meerdere aanmeldingen kunt u op een reservelijst geplaatst worden. U wordt hierover uiteraard geοnformeerd.

Opgaveformulier sturen naar:

Anneke Brugman, Fuutstraat 26, 1121 BN LANDSMEER.
020-4823766 e-mail: a.brugman12@upcmail.nl
Dieetwensen mailen naar: kirstensnijders14@gmail.nl
Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

U krijgt na 1 september een lijst met alle benodigdheden toegestuurd.