Gezel Calligraaf

wordt men als 9 werkstukken in 3 verschillende lettertypen uit verschillende tijdperken positief beoordeeld worden. Per lettertype moeten minimaal 3 werkstukken worden ingediend, waarvan 1 met een door de beoordelingscommissie te bepalen tekst, te publiceren in Het Vrij Boek of op te vragen bij de beoordelingscommissie. Van de kandidaat wordt verwacht een goede uitvoering van de lay-out en het juiste gebruik van kapitalen en initialen.

De kandidaat Gezel Calligraaf wordt beoordeeld door vier gildebroeders die minstens gezel zijn.

De Gezel mag het gildevignet met eigen monogram voeren.