Gezel Verluchter

Wordt men als 6 werkstukken bestaande uit initialen en/of randversieringen uit verschillende tijdperken positief worden beoordeeld. De verluchting moet in relatie staan tot de bijbehorende tekst. Van de Gezel Verluchter wordt verwacht op meerdere soorten papier of op perkament te kunnen werken met verschillende soorten verf ( b.v. plakkaat-, aquarelverf, tempera, pigment ).


Bij de aangeleverde initiaal als verplicht werkstuk hoeft niet geschreven te worden.

De kandidaat Gezel Verluchter wordt beoordeeld door vier gildebroeders die tenminste gezel verluchter zijn.


De gezel mag het gildevignet met eigen monogram voeren.