Leerling Verluchter

De kandidaat Leerling Verluchter wordt beoordeeld door drie gildebroeders die minstens gezel verluchter zijn.

De ingediende stukken moeten origineel zijn, geen fotokopieën en mogen niet ingelijst zijn.
De kandidaat dient kennis te hebben van letters en initialen in historisch perspectief.
Taalkundig moet het werk goed zijn
Vanaf de titel leerling mogen de stukken niet ouder zijn dan 2 jaar.

Wordt men als tenminste 4 werkstukken, bestaande uit initialen en randversieringen uit verschillende tijdperken positief worden beoordeeld. Gelet wordt op compositie, pen/penseelbeheersing, het gebruik van materialen, schildertechniek ( kleurgebruik, lichtval, ruimtewerking, toepassing, structuren hol en bol techniek). De verluchting moet in relatie staan met de bijbehorende tekst.   (de tekst hoeft niet door de zelfde kandidaat geschreven te zijn maar er moet wel bij geschreven zijn).

Bij de aangeleverde initiaal als verplicht werkstuk hoeft niet geschreven te worden.