Meester Calligraaf

Na het behalen van de titel Meesterknecht Calligraaf is een tussenperiode van ongeveer 4 jaar gewenst om tot ontwikkeling te komen voor het behalen van deze titel.

Men wordt Meester Calligraaf wanneer men tenminste 5 lettertypen uit verschillende tijdperken beheerst en minstens 15 werkstukken aan de beoordelingscommissie kan voorleggen. De kandidaat Meester Calligraaf wordt beoordeeld door vijf gildebroeders die minstens gezel calligraaf zijn.