Meester Verluchter

Na het behalen van de titel meesterknecht verluchter is een tussenperiode van ongeveer 4 jaar gewenst om tot ontwikkeling te komen voor het behalen van deze titel.

Men wordt Meester Verluchter wanneer minimaal 10 werkstukken positief worden beoordeeld. De kandidaat wordt beoordeeld door vijf gildebroeders, die minstens gezel verluchter zijn.

De werkstukken zullen worden tentoongesteld op de jaarlijkse Gildedag. De toekenning van de meestertitel vindt plaats tijdens de jaarvergadering door het bestuur in overleg met de aanwezige gildebroeders.

Van de Meester wordt verwacht actieve bijdragen te leveren aan het gilde, b.v. door publicaties in Het Vrije Boek, het geven van werkdagen of het ontwikkelen van andere activiteiten in het belang van het gilde.