Meesterknecht Calligraaf

Wordt men wanneer 12 werkstukken uitgevoerd in 4 verschillende lettertypen uit verschillende tijdperken, positief worden beoordeeld. Perfectie en het gebruik van meerdere materialen zijn een vereiste.

De kandidaat Meesterknecht Calligraaf wordt beoordeeld door vijf gildebroeders die minstens gezel calligraaf zijn.